Selecteer een pagina

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring is te lezen hoe Boog-bolsward.nl omgaat met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van accounthouders bij boog-bolsward.nl. Deze privacyverklaring draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens gerespecteerd worden en op een vertrouwelijke manier worden behandeld. Hierbij wordt de grootste zorgvuldigheid betracht.

 

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Boog-bolsward.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u account aanmaakt bij boog-bolsward.nl. Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken en met welk doel deze worden gebruikt.

 

Om gebruik te kunnen maken van een boog-bolsward.nl account verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt zodat u kunt inloggen op uw account en gebruik kunt maken van de dienst die boog-bolsward.nl biedt. Boog-Bolsward stemt het aanbod af op de door u gekozen voorkeuren.

 

Nieuwsbrief en overige marketingactiviteiten

Boog-bolsward.nl heeft een gerechtvaardigd commercieel belang om bestaande accounthouders marketingberichten te sturen (uiteraard bieden we het recht van verzet, zodat u kunt aangeven liever geen marketingberichten te willen ontvangen). Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen sturen. U kunt op elk moment hiervoor afmelden: de nieuwsbrief bevat altijd een afmeldlink.

Voor het beantwoorden van vragen of het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met info@boog-bolsward.nl.

 

Onze klantenservice verwerkt hiervoor volgende gegevens:

 • Uw naam
 • E-mailadres
 • Uw bericht (optioneel)

Cookies

Boog-bolsward.nl gebruikt functionele cookies voor het laten functioneren van de online ticketverkoop. Cookies zijn bestanden die in uw eigen computer worden opgeslagen. Deze worden dus niet door boog-bolsward.nl opgeslagen, en dus niet verwerkt door boog-bolsward.nl in de zin van de AVG. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het platform en hierbij kunnen uw voorkeursinstellingen op uw computer opgeslagen worden.

Hoe lang bewaart boog-bolsward.nl uw gegevens?

Boog-bolsward.nl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden, dan op wel basis van de wet is vereist.

 

Beveiliging van uw gegevens en het delen ervan

Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze hostingprovider op een beveiligde server. boog-bolsward.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en draagt er zorg voor dat indien het nodig is om gegevens te delen met derden in het kader van de overeenkomst, deze aan de marketing, analysedoeleinden of wettelijke verplichtingen voldoen. boog-bolsward.nl heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Op onze website en platform kunnen verwijzingen staan naar websites van derden. Indien op deze links klikt, wordt u geleid buiten het bereik van boog-bolsward.nl.

Boog-bolsward.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met uw gegevens omgaan.

 

Uw rechten

Uit hoofde van de AVG heeft u als accounthouder van boog-bolsward.nl een aantal rechten, te weten:

 • Informatie en inzage in uw gegevens, desgewenst een kopie daarvan te ontvangen;
 • rectificeren van uw gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • het recht op vergetelheid in bepaalde gevallen;
 • het recht om de eerder gegeven toestemming omtrent uw persoonsgegevens in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@boog-bolsward.nl.